Vyhledávání

Úvod / Technické info - jak pečovat o podvozek strojů

Konfigurátor pásů

Technické info - jak pečovat o podvozek strojů

1. Nejdůležitější je napnutí pryžového pásu, které musí být správné, aby bylo zabráněno skluzu a havárii, která může následovat. Aby napnutí pryžového pásu bylo správné, musí být během instalace provedeny následující kroky:
  • zvednout jednu stranu stroje, nastavit napnutí pásu tak, aby bylo přizpůsobeno rozmezí od 10 do 20 mm, což je vzdálenost od středního pomocného vodícího kola a vnitřní strany pryžového pásu
  • překontrolovat napnutí po jedné hodině provozu a pokud je to nutné nastavit požadovanému výše zmíněnému rozmezí od 10 do 20 mm
  • kontrolovat napnutí pryžového pásu po každých 100 motohodinách nebo dříve pokud se změní provozní vlastnosti stroje
2. Výkonnost pryžového pásu je velmi ovlivněna prostředím, ve kterém se stroj pohybuje. Příklady nevhodného prostředí, jenž snižují životnost pryžového pásu nebo mohou způsobit poškození: štěrk, kamenité prostředí, staveniště, okraje chodníku a stěny.
V těchto případech musí řidič zvýšit opatrnost a snížit rychlost stroje.

3. Aby byla zajištěna maximální životnost, musíme obvzláště dbát na to, abychom se vyhnuli prostředí, které je kontaminováno solí nebo olejem.

4. Malá porucha pásu musí být odstraněna ihned aby bylo zabráněno přetrhnutí nebo korozi pásu.

5. Před instalací nového pryžového pásu musí být zkontrolován vodící systém. Často se doporučuje výměna rozety a vodícího kola.

6. Vodící systém uchovávat vždy očištěný od bláta a jiných cizích předmětů.

7. Skladovat pryžové pásy tak, aby bylo zabráněno přímému účinku slunečního záření a dešti.

8. Během manipulace s pásem vyhnout se příliš ostrému ohýbání.

9. Pryžové pásy musí být vždy skladovány v originálním balení. Pokud tomu tak není, vždy se ujistěte, že jsou uloženy na stranách. Každá následující vrstva pryžových pásů ve stohovém ukládání musí být uložena napříč vzhledem k předchozí vrstvě.

10. Pro dobrou práci stroje i životnost pásů je důležitá také pravidelná kontrolola rolen a dalších částí podvozku stroje/strojů. Minimálně jednou za 1/2 roku je vhodné zkontrolovat stav všech částí podvozku, ideálně jednou ročně je vhodné stroj zcela nově přezout, kovové části promazat a vyměnit již příliš opotřebované díly. 

icony

Všechna práva vyhrazena Čemat s.r.o. © 2013 Vytvořeno v Eline.